Matemaattisten aineiden lehtori - Haapaveden kaupunki

Haapaveden yläkoulussa on avoinna perusopetuksen ja lukion yhteisen matemaattisten aineiden lehtorin (virka nro 304) virkavapaan sijaisuus ajalle 10.8.2021 - 4.6.2022.

Virka on koulujen yhteinen, mutta tällä hetkellä siinä on vain yläkoulun opetustunteja. Opetustuntien määrä selviää lopullisesti kesän alussa, mutta on vähintään täyden opetusvelvollisuuden suuruinen.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Palkkaus on OVTES:n mukainen.

Haku päättyy 9.3.2021 klo 16. Talvilomaviikon takia hakemusten käsittely alkaa vasta seuraavalla viikolla. Lisätietoja rehtori Tuomo Järvenpää 044-7591343 tai tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.


Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavat todistukset, muut todistukset toimitetaan myöhemmin.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

rehtori Tuomo Järvenpää, puh. 044 7591343
tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Sivistys
Osoite: Kytökyläntie 59, Haapavesi, 86600 Haapavesi

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.