Skip to main content
test
Matemaattisten aineiden lehtori - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan suomenkielisissä opetuspalveluissa on haettavana ajalle 9.8.2022-3.6.2023 täytettävä perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin tehtävä (vuosiluokat 1-9). Opetettavat aineet ovat matematiikka ja fysiikka. Ensimmäinen sijoituspaikka on Jokirinteen koulu.

Tehtävää täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti.

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää koeaikaa, joka on enintään puolet määräaikaisuuden kestosta.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.

Hakemukset lähetetään sähköisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi) työavain 426724.

Hakuaika päättyy ma 23.5.2022 klo 12.00.

Hakuaikaa on jatkettu ja aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon jatkohaussa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Jokirinteen koulun rehtori Maarit Mäkäläinen, puh. 040 5954271 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Lisätietoja

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue, Suomenkieliset opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.


Osoite: Jokiniityntie 5, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat