Skip to main content
test
Matemaattisten aineiden lehtori - Sallan kunta

Inspiroidutko kansainvälisestä toimintaympäristöstä, yksilöllisestä opetuksesta ja yhteistyöllä hyvän ilmapiirin ylläpitämisestä? Ovatko luonto ja vastuullisuus sydäntäsi lähellä?

Etsimme vakituiseen virkaan perusopetuksen ja lukion

MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIA

Tehtävä edellyttää kemian ja matematiikan opettajan kelpoisuutta. Tehtävänäsi on herättää opiskelijan kiinnostus matemaattisia aineita kohtaan. Annat valmiuksia ymmärtää, hyödyntää ja kehittää matemaattista ajattelua.

Sovitko joukkoomme?

Meille on tärkeää löytää joukkoomme samat arvot allekirjoittavia tekijöitä. Pienissä opetusryhmissämme opetus on yksilöllistä ja tarjoamme tukea oppimiseen. Käytämme monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. Sallassa lähellä oleva luonto toimii monipuolisena ja monimuotoisena oppimisympäristönä.

Sallan kunnan perusopetuksen ja lukion oppimiskäsityksen painopiste on reflektointi, joten erityisesti arviointiajattelun kehittäminen on meille tärkeää. Kannustamme henkilöstön täydennyskouluttautumiseen ja tuemme ammatillista kehittymistä. Oppimisen tuen, koulunkäynnin tuen ja opiskeluhuollon palveluita toteuttavat opettajien lisäksi ohjaajat, erityisopettajat ja kuraattori sekä kouluterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden ammattilaiset.

Sallan koulucampuksella toimivat Kirkonkylän koulu (1. - 6. lk), Sallatunturin koulu (7. - 9. lk) sekä Sallan lukio. Toimintamme taustalla vaikuttaa Sallan kunnan visio: Salla - kaukana kaikesta, lähellä sinua - yhdessä enemmän elinvoimaa.

Olemme edelläkävijä kansainvälisen lukiotoiminnan kehittämisessä. Lähtökohtanamme on opiskelijoiden oma kokemusmaailma, jossa erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Tuemme kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia tehdä työtään ja opiskella.

Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Ennen tehtävän vastaanottamista on toimitettava lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta sekä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset pyydetään jättämään 2.6.2022 klo 16 mennessä ohessa olevan linkin kautta.

Lisätietoja

http://www.salla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sallatunturin koulun johtaja Outi Kettunen puh. 0400 292 794 ja Sallan lukion johtaja Leena Hautajärvi puh. 0400 292 796
tai sähköposti: etunimi.sukunimi@salla.fi

Lisätietoja

Sallatunturin koulu ja Sallan lukio

Sallan sivistyspalvelut

Olemme nostaneet sivistyspalvelumme keskeiseksi osaksi kunnan elinvoimaa ja tulevaisuuden rakentamista osaamiseen ja koulutukseen perustuen.

Sivistyspalveluidemme toimintakulttuurin perustana on oppiva yhteisö, jossa aikuiset ja lapset oppivat toisiltaan. Toiminta perustuu tasa-arvoisuuteen, kaikkien osallisuuteen, yhteistyöhön ja toisten huomioimiseen. Osallistavassa toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön. Ydinajatuksena on ”neljän koon periaate”: kohtaa, kuuntele, keskustele ja kannusta, joka on yhteinen koko Sallan kunnan sivistyspalveluissa. Erityisen ylpeitä olemme opiskeluhuollon ja oppimisen tuen palveluistamme, jota toteuttavat henkilöstön kanssa yhdessä kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat.

Olemme aktiivisesti sitoutuneet 2032 ilmastohankkeeseen ja haluamme yhdistää ihmiset taisteluun ilmastonmuutosta vastaan.


Osoite: Kuusamontie 65, 98900 Salla

Sinulle suositellut työpaikat