Skip to main content
test
Matemaattisten aineiden päätoiminen tuntiopettaja - Haapaveden kaupunki

Haapaveden yläkoulussa on avoinna perusopetuksen ja lukion yhteinen matemaattisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan tehtävä. Tehtävä täytetään 9.8.2022 alkaen toistaiseksi. Opetustunteja lukuvuonna 2022-2023 18,5 vvh.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Palkkaus on OVTES:n mukainen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavat todistukset, muut todistukset toimitetaan myöhemmin.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rehtori Tuomo Järvenpää, puh. 044 7591343
tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Lisätietoja

Haapaveden kaupunki, Sivistys

Haapavesi on n. 6700 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.


Osoite: Kytökyläntie 59, 86600 Haapavesi

Sinulle suositellut työpaikat