Skip to main content
test
Matemaattisten aineiden päätoiminen tuntiopettaja - Sotkamon kunta

Sotkamon kunnan sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa oleva päätoiminen matemaattisten aineiden (ma, fy ja ke) tuntiopettajan tehtävä 1.8.2023 alkaen. Toimipaikkana on Tenetin yläkoulun vuosiluokat 7-9.

Edellytämme tehtävässä itsenäistä ja aktiivista työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä digitaitoja.
Arvostamme monipuolisten opetusmenetelmien hallintaa ja eriyttäviä pedagogisia taitoja.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan ja palvelussuhteen ehdot ovat voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset (OVTES). Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä mahdollisessa haastattelussa.
Työnantaja voi toteuttaa haastattelun etäyhteyksillä.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukseen tulee liittää todistukset kelpoisuudesta ja ansioluettelo. Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Sotkamon kunta / Sivistyksen toimiala, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo.

Huomioithan, että paperisen hakemuksen tulee olla perillä 7.12.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.sotkamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Riitta Lankinen, 044 7502801 tai riitta.lankinen@sotkamo.fi
Kasvatusjohtaja Ville Manninen, 044 750 2298 tai ville.manninen@sotkamo.fi ajalla 22.-24.11.2022

Lisätietoja

Sotkamon kunta sivistyspalvelut

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset.

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä kuntana Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämiseen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa.

Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!


Osoite: Opintie 2, 88610 Vuokatti

Sinulle suositellut työpaikat