Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja - Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja - Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Haemme Ammattiopisto Lappiaan päätoimista matematiikan, fysiikan ja kemian tuntiopettajaa.

Tehtäviin kuuluu matematiikan, fysiikan ja kemian opetus Kemin ja Tornion toimipisteissä. Suurin osa opetuksesta on Kemin toimipisteessä. Tehtävän vuosityöajan mukainen työmäärä on 1040 h.

Edellytämme hakijalta mahdollisuutta käyttää omaa autoa. Arvostamme yhteistyökykyisyyttä, joustavuutta työtehtävissä sekä valmiutta toimia nuorten parissa.

Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstöä koskevassa asetuksessa 986/98. Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen asiakirja soveltuvuudesta alaikäisten kanssa työskentelyyn sekä työhöntulotarkastustodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Työ-, tutkinto- ja muut todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijan suostumuksella tiedoksianto valinnasta annetaan sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Lisätietoja

http://www.lappia.fi

Koulutuspäällikkö Mikko Kari puh. 040 547 6494

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia, osaamispalvelut
Osoite: Tietokatu 2, 94600 Kemi

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on vahva maakunnallinen koulutuksen järjestäjä ja aktiivinen kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa monenlaisia työtehtäviä eri alojen asiantuntijoille.
Lappiassa on tällä hetkellä noin 330 työntekijää ja noin 3500 nuorta ja aikuista opiskelijaa.
Lappia toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta ja muuta sitä tukevaa toimintaa alueen kannalta tuloksellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lappia ja jokainen lappialainen vaikuttaa vahvasti alueen elinvoiman kehittymiseen. Visiomme on Lappia - Pohjoista elinvoimaa!
Meillä asiakas on ytimessä aidosti, vastuullisesti ja välittäen. Meillä on vahvaa osaamista ja uudistumme rohkeasti.
Henkilöstön osaamisen kartuttaminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ovat toimintamme avainasioita. Työskentelemme moniammatillisesti ja huomioimme työelämästä ja toimintaympäristöstä tulevat kehittämistarpeet. Lappialaisilla on kattava ja laadukas työterveyshuolto sekä monipuoliset henkilöstöedut. Lappia on savuton oppilaitos.

Tutustu työnantajaan