Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja - Varkauden kaupunki

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana Waltterin koulussa (vuosiluokat 0-9) määräaikaista täyttämistä varten ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020

MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN OPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA (vakanssinro 310186)

Tehtävään sisältyy matematiikan, fysiikan ja kemian opettaminen.

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Edellytämme virkaan valittavalta sitoutumista ProKoulun toimintaperiaatteisiin sekä vahvoja ja monipuolisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Lisäksi edellytämme kokemusta asianomaisten tehtävien hoitamisesta peruskoulun 7-9 luokilla.

Eduksi luetaan aktiivisuus ko. oppiaineiden kehittämisestä muiden opettajien kanssa tiiminä.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ennen viran vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, virkaan valitun tulee esittää itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset pyydetään jättämään määräaikaan mennessä ilmoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon ja pdf-tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista. Alkuperäiset opinto- ja työ-todistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Ilmoitus on julkaistu: Varkauden kaupungin Intra-sivuilla, www.varkaus.fi, www.te-palvelut.fi ja www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi
https://peda.net/varkaus/waltterin-koulu

rehtori Paavo Tervonen
puh. 0400 256 000
email. paavo.tervonen@varkaus.fi

Varkauden kaupunki, Sivistystoimi, Perusopetus, Waltterin koulu
Osoite: Urheilukatu 21, 78210 Varkaus

Varkauden kaupunki on ainutlaatuisen teollisuusperinnön rakentama kansainvälisen energiateknologiaosaamisen keskus Keski-Savossa, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Tutustu työnantajaan