Matematiikan, kemian ja fysiikan lehtori - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupungin suomenkielinen perusopetus hakee Onkilahden yhtenäiskouluun matematiikan, kemian ja fysiikan opettajaa ajalle 1.8.2021-31.7.2022.

Onkilahden yhtenäiskoulu on tammikuussa 2018 toimintansa aloittanut yhtenäiskoulu vuosiluokille 1.-9. Koulussa on n. 800 oppilasta, joista reilut 500 yläluokilla.

Lehtorin tehtävänä on matematiikan, kemian ja fysiikan opettaminen vuosiluokilla 7.-9.

Virkaan on asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme aineenopettajan kelpoisuutta matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa sekä nykyisen opetussuunnitelman hyvää tuntemusta.

Arvostamme:
- kokemusta valinnaisen tekstinkäsittelyn ja ohjelmoinnin opettamisesta
- ajanmukaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä organisointikykyä
- halukkuutta ja valmiutta joustavien opetusjärjestelyiden kehittämiseen, oppilaslähtöistä työotetta
sekä valmiutta erikseen sovittavien vastuutehtävien hoitamiseen
- halua kehittää yhteistyötä yli luokka- ja asterajojen ja yhteisöllistä työhyvinvointia
- kokemusta monikulttuurisesta koulusta sekä yhtenäiskoulusta

Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän, jossa pääset työskentelemään Vaasan keskustassa sijaitsevassa kaupungin suurimmassa yhtenäiskoulussa innostavassa ja monitoimijaisessa työyhteisössä.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut ovat viikolla 20.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vt.rehtori Elise Hytönen puh. 040 822 8803

Lisätietoja

Sivistystoimi / Onkilahden yhtenäiskoulu

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.


Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa
Vaasan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat