Matematiikan päätoiminen tuntiopettaja - Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Matematiikan päätoiminen tuntiopettaja - Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee

MATEMATIIKAN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA
1.8.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Tuntiopettajan keskeisimpänä tehtävänä on insinöörikoulutuksen matemaattisten aineiden opetus (mm. algebra, geometria sekä integraali- ja differentiaalilaskenta). Painotamme valinnassa opetuskokemusta sekä monimuoto- ja verkko-opetuksen pedagogiikan hallintaa. Valmius työskennellä koulutuksen kehittämishankkeissa katsotaan eduksi.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Toimenkuvaan kuuluvat opetuksen lisäksi erilaiset ohjaus - ja kehittämistehtävät. Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, vastuullista ja oma-aloitteista työskentelyotetta sekä kykyä luoda ja ylläpitää toimivia alaan liittyviä verkostoja. Sujuva englannin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito on edellytys tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Jätä hakemus ansioluetteloineen Kuntarekryssä.

Lisätietoja

http://www.karelia.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat työsuhteen osalta henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki (jaana.tolkki@karelia.fi, puh. 050 408 7932) ja tehtävän sisällön osalta koulutuspäällikkö Jyrki Kankkunen (jyrki.kankkunen@karelia.fi, p. 050 595 3792)13.-20.6.2019 välisenä aikana.

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Osoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Karelia-ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Karelia on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee tiivistä yhteistyötä erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.

Tutustu työnantajaan