Matkailukoordinaattori - Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää kuntien elinvoimaa Kuusamossa ja Taivalkoskella. Toiminnan tavoitteena on yritysten kasvun tukeminen, toimialojen kilpailukyvyn vahvistaminen ja alueen vetovoiman lisääminen.

Haemme palvelukseemme Taivalkoskelle

MATKAILUKOORDINAATTORIA

Matkailukoordinaattorin tehtäviin kuuluu Taivalkosken matkailun kehittäminen ja Gateway to Land of National Parks -hankkeen Taivalkosken osion toteuttaminen. Gateway to Land of National Parks -hanke liittyy Kuusamon lentokentän vaikutusalueen kansainvälisen matkailun kehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet ovat matkanjärjestäjä- ja mediayhteistyö, sähköinen markkinointi, markkinointimatkat kotimaassa ja ulkomailla, yhteistyö hankepartnereiden kanssa kestävän matkailun ja muiden yhteisten toimenpiteiden osalta. Hankkeessa on mukana yhdeksän osatoteuttajaa ja sen toiminta-alueena on kuusi kuntaa. Naturpolis Oy toimii hankkeen päätoteuttajana.

Hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi matkailukoordinaattori tukee Taivalkosken matkailuyritysten liiketoiminnan kehittämistä, verkostoitumista ja yhteistyötä, uusien matkailupalveluiden syntymistä alueelle sekä koordinoi Taivalkoskella järjestettävien tapahtumien ja matkailutoimijoiden välistä yhteistyötä. Matkailukoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä Taivalkosken matkailuyhdistyksen kanssa, samoin kuin hankkeen osalta muiden mukana olevien kuntien toimijoiden kanssa.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme tehtävään soveltuvaa vähintään opistotasoista koulutusta, itsenäistä työotetta, yhteistyökykyä, hankekokemusta, kokemusta matkailun kehittämisestä, matkustusvalmiutta, sujuvaa englannin kielen taitoa ja riittävää tietoteknistä osaamista. Arvostamme matkailun sidosryhmäverkoston tuntemusta, kokemusta tapahtumien järjestämisestä, selkeää suullista ja kirjallista esitystaitoa, sekä organisointikykyjä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Lisätietoja

http://www.naturpolis.fi
http://www.naturpolis.fi

Tutustu työnantajaan

Projektipäällikkö Tessa Suopanki, tessa.suopanki@naturpolis.fi, puh. 040 845 0410, ja Yrityskehittäjä Ari-Matti Toivonen, ari-matti.toivonen@naturpolis.fi, puh. 0400 921953

Gateway to Land of National Parks -hanke, Taivalkosken kunta
Osoite: Nuottatie 6 A, 93600 Kuusamo

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää kuntien elinvoimaa Kuusamossa ja Taivalkoskella. Toiminnan tavoitteena on yritysten kasvun tukeminen, toimialojen kilpailukyvyn vahvistaminen ja alueen vetovoiman lisääminen.