Media-alan tuntiopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Media-alan tuntiopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Turun ammatti-instituutti on elämää ymmärtävä oppilaitos. Me tarjoamme koulutusta ja osaamis-ta, jotta opiskelijamme saavat oikean ammatin ja loistavat valmiudet siirtyä työelämään omaa polkuaan seuraten - tarkoittaapa se sitten oppisopimusta, yo-tutkintoa, ammattitaitokilpailuja, yrittäjävalmennusta tai kansainvälisiä urasuunnitelmia. Tarjoamme myös lyhytkoulutuksia ja täy-dentäviä koulutuksia aivan jokaiselle. Valmistu kaikkeen. Varaudu parhaimpaan.
Opettaja, ammatillinen huippuosaaja, tule meille töihin.

Haemme päätoimista media-alan tuntiopettajaa Turun ammatti-instituuttiin ajalle 12.8.2019-31.7.2020.

Tehtäviin kuuluu media-alan ammatillisten aineiden opetus. Työ sisältää opiskelijoiden opettamista, koulutuksen suunnittelua ja työelämäyhteistyön kehittämistä. Arvostamme laaja-alaista media-alan osaamista, mm. audiovisuaalinen osaaminen, some-viestintä, verkkojulkaisuosaaminen sekä Adobe ohjelmistojen hallinta.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Palkkaus- ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C, liitteen 1 mukaisesti. Työaika on ammatillisten oppilaitosten vuosityöaika.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Virkasuhteessa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.turkuai.fi

Koulutuspäällikkö Riitta Mäki, etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.
Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Turun ammatti-instituutti,
Kirjaamo, PL 955, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Ammatillinen koulutus
Osoite: Kukkulakuja 3, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan