Medieinstruktör - Vaasan kaupunki

Vasa stads kultur-och biblioteksservice söker en medieinstruktör.

I kultur- och biblioteksservicens värden ingår bl.a. ett samhällsansvar som inbegriper att främja läskunnighet och digital jämställdhet, öka välbefinnandet, erbjuda upplevelser och att agera ekologiskt som en del av delningsekonomin.

Behörighetsvillkoret är lämplig yrkesexamen inom mediebranschen eller ICT-branschen.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken (språkintyg).

Medieinstruktörens uppgifter:
- underhåll av bibliotekets ICT-utrustning (kunddatorer, självbetjäningskopiering
och skanning, mikrofilmapparater, laddstationer, robotar)
- underhåll av MakerSpaces och musikrummets utrustning (3D-skrivare,
vinylskärare, symaskiner, musikinstrument)
- underhåll av speldatorer och konsoler
- underhåll av utrustning i anslutning till presentationsteknik
- instruerande av kunderna i att använda olika slags utrustning
- ordnande av användarutbildningar och underhåll av apparaternas
bokningskalendrar
- evenemang som gäller digital utrustning, programmering, musikproduktion och
biblioteksmaterial, strömning och vid behov textning av dessa
- upprätthållande av samarbetsnätet
- kontinuerlig utveckling av de digitala tjänsterna
- andra uppgifter som passar uppgiftsbeskrivningen

I uppgiften förutsätts dessutom:
- utmärkt kundserviceförmåga
- kunnande om underhållet av apparater och utrustning som hör till
uppgiftsområdet
- förmåga och intresse att instruera kunderna i att använda apparaterna och
utrustningen
- god samarbets- och interaktionsförmåga
- ett aktivt och initiativrikt arbetsgrepp

Som merit anses:
- kunnande om programmering
- kunnande om presentationsteknik
- ett pedagogiskt arbetsgrepp
- arbetserfarenhet inom biblioteksbranschen
- andra språkkunskaper

Den uppgiftsbaserade lönen är 2190,27 € / mån.
Prövotid är sex månader.
Veckoarbetstiden är 36,25 h och kan innebära kvälls- och veckoslutsarbete.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren
  • Bildningssektorn / Kultur-och biblioteksservice
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • VSA905-02-24-21
  • Enligt överenskommelse
  • Lönesättning enligt AKTA
  • 8.2.2021 - 5.3.2021 15:00
  • VasaÖsterbotten

Servicechef Marja Mikola: marja.mikola(at)vaasa.fi

Bildningssektorn / Kultur-och biblioteksservice
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja