Medlingshandledare - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en medlingshandledare till Österbottens medlingsbyrås enhet i Karleby för tiden 1.12.2020-3.9.2021 (arbetsplatsen finns i Karleby). Anställningen fortsätter förmodligen till slutet av 2021.

Österbottens medlingsbyrå ansvarar för medlingstjänsterna vid brott och tvistemål i 23 kommuner i Kust-Österbotten och Mellersta Österbotten. Medlingstjänster produceras utifrån ett uppdragsavtal mellan Institutet för hälsa och välfärd och Vasa stad. Serviceproducenten är Vasa stad.

Medlingshandledaren har till uppgift att ha hand om svenska initiativ inom verksamhetsområdet och om medlingsverksamheten i Jakobstad och Mellersta Österbotten samt vid behov också om andra initiativ vid Österbottens medlingsbyrå. Medlingshandledaren ansvarar för behandlingsprocessen vid de brott och tvistemål som styrs till medling, för utbildning och handledning av volontärer samt för arbete med samarbetspartner. Dessutom verkar hen som medlare vid behov.

Behörighetsvillkoret är behörighet enligt 10 § i lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005), det vill säga en för uppgiften lämplig högskoleexamen (t.ex. socionom YH).

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska (språkintyg).

Vi förutsätter förmåga till självständigt arbete, en flexibel, positiv och aktiv inställning till arbetet samt god social kompetens. Medlingshandledaren samarbetar intensivt förutom med medlare också med bland annat polisen, åklagaren och andra myndigheter. I handledaruppgiften ingår också att utbilda medlare och leda möten. I uppgiften ingår kvällsarbete några kvällar i månaden samt lördagsarbete på 2-3 lördagar om året.

Vi värdesätter erfarenhet av utbildning, arbete med volontärer och medlingsverksamhet. Goda språkkunskaper räknas som merit.

Vi erbjuder ett intressant och mångsidigt arbete med brott och tvister, samt ett trevligt team som består av byråpersonalen och volontärer. Du har även möjlighet att delta i utbildningar i medling.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2516,68 € / mån.
Prövotid är fyra månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ansvarig för medlingsbyrån Nora Muotio tfn. 06 325 2580

Österbottens medlingsbyrå
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.