Skip to main content
test
Mentoriopettaja - Raahen kaupunki

Raahen opetustoimessa on haettavana on PERUSOPETUKSEN MENTORIOPETTAJAN määräaikainen tehtävä ajalle 1.2. - 3.6.2023.

Tavoitteena on mentoriopettajatoiminnalla lisätä pedagogisen hyvinvoinnin ja oppimisen hyvien käytäntöjen leviämistä ja vahvistamista niin, että oppilas saa tarvitsemansa tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pääsääntöisesti omassa luokassaan.

Mentoritoiminta on osa Oppimisen tuki ja inkluusio - hankkeen (Sointu 2) kehittämistoimintaa.
Mentorit tekevät seutukunnallisesti yhteistyötä muiden kuntien mentoriopettajien kanssa. Mentorit perehdytetään mentoritoimintaan hankkeen puitteissa.

Mentoriopettaja tekee tiivistä yhteistyötä erityisopetuksen toimijoiden ja opettajien sekä hankekoordinaattorin kanssa. Mentoriopettajan tehtävänkuva on joustava. Tehtävänkuvassa hyödynnetään mentoriopettajaksi valitun vahvuuksia ja osaamista. Mentoriopettaja toimii opettajien työparina ja mentorina. Toiminta voi olla samanaikaisopetusta, konsultointia, sparrausta ja ohjausta sekä yhteissuunnittelua.
Mentoriopettajan toimialueeseen kuuluu pääasiassa vuosiluokat 1-9. Työn tavoitteena on kehittää erityisesti yleisopetuksen pedagogisia toimintamalleja (yleisen ja tehostetun tuen keinot) yhdessä erityisopetuksen toimijoiden, opettajien sekä hankekoordinaattorin kanssa.
Tehtävässä onnistuminen edellyttää:

- hyviä vuorovaikutustaitoja eli kykyä antaa rakentavaa palautetta ja ohjausta opettajakollegoille,
- joustavuutta eli kykyä toimia erilaisten opettajien ja oppilaiden kanssa,
- sopeutumiskykyä eli taitoa toimia erilaisissa toimintakulttuureissa ja oppimisympäristöissä,
- vahvaa pedagogista osaamista

Eduksi luetaan kokemus yhteisopettajuudesta, perusopetuksen eri luokka-asteilla toimimisesta sekä kolmiportaisen tuen tuntemus.

Palkkaus on OVTES:n mukainen ja viikkotuntimäärä on 24 tuntia.

Hakuaikaa on jatkettu, aikaisemmin hakeneet huomioidaan valintaa tehtäessä.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Haastatteluun kutsutun on varauduttava esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset.

Valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista pätevyyden osoittavat todistukset sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Toivomme ensisijaisesti sähköisiä hakemuksia kuntarekry.fi - sivustolle.
Jos hakemuksen tekeminen ei onnistu Kuntarekryn kautta, hakemuksen voi lähettää osoitteeseen:

Raahen kaupungin opetustoimi
Rantakatu 5 D
Brain Center, 1. krs.
92100 RAAHE

Lisätietoja

https://www.raahe.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Perusopetuksen vastuurehtori Anne-Maria Tokola, Puh. 044 439 4353, anne-maria.tokola@raahe.fi
Hallintosuunnittelija, Elina Kattilakoski, Puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi
Pedagogisen tuen koordinaattori. Anita Paani, Puh. 040 839 9002, anita.paani@raahe.fi

Lisätietoja

Tulevaisuuslautakunnan alainen toimiala, Opetustoimi

Raahe on kodikas ja kehittyvä liki 25 000 asukkaan kaupunki meren ja luonnon syleilyssä Perämeren kupeessa Pohjois-Pohjanmaalla. Asukkailleen Raahe tarjoaa sujuvaa arkea ja laadukkaita palveluja lähellä luontoa ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Lapsiperheille kaupunki on turvallinen asuinpaikka, jossa peruspalvelut ovat kunnossa. Meillä kaikki on lähellä eikä välimatkoihin kulu turhaa aikaa.

Raahen kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 5 D, 92100 Raahe

Sinulle suositellut työpaikat