Metsäalan verkko-opettaja - Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee metsäalan verkko-opettajaa vakituiseen virkasuhteeseen 1.9.2021 alkaen.

Opettajan työnkuvaan kuuluu metsäalan ammattitutkinnon, metsätalouden osaamisalan opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu ja toteutus Ammattiopisto Samiedun konseptin mukaisesti verkossa ja muissa oppimisympäristöissä. Kiinteä osa opettajan tehtävää on verkko-ohjaus ja -opetus sekä opiskelijan yksilöllisen oppimisen ohjaaminen ja näyttöjen arviointi maasto-olosuhteissa sekä virtuaalisesti toteutettuna. Opettaja toteuttavaa koulutusta yhdessä metsäalan verkko-opetustiimin kanssa. Lisäksi opettaja toimii HOKS-ohjaajana vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta.

Työssä menestyminen edellyttää vahvaa kokemusta metsäalan ammattitutkinnon opettamisesta nykypäivän ammatillisen koulutuksen suuntaviivojen mukaisesti, näyttöjä metsäalan koulutuksen toteuttamisesta laadukkaasti verkko-oppimista sekä valmentavaa työotetta käyttäen ja omaa opetustaan jatkuvasti opiskelijapalautteen mukaisesti kehittäen. Lisäksi valittavan henkilön on sitouduttava tiimi- ja pariopettajuuteen ja hänellä oltava kykyä kokonaisvaltaiseen etätyöskentelyyn esimiehen ohjeiden mukaisesti. Työsi keskittyy erityisesti verkkokoulutusten kehittämiseen ja toteuttamiseen, mikä mahdollistaa työn tekemisen osittain etänä. Osa työtehtävistä tapahtuu Helsingissä ja tehtävä edellyttää osittaista matkustusvalmiutta myös muualle Suomessa.

Tehtävässä onnistumiseen vaaditaan aikaisempaa opettaja-/kouluttajakokemusta ja vahvoja näyttöjä koulutuksen sekä pedagogisesta (mm. yksilölliset opintopolut, oppivat yhteisöt) että teknisestä (mm. virtuaaliset oppimisympäristöt) kehittämisestä opetettavalta alalta. Verkko-opetusmateriaalin tuottaminen ja kehittäminen toteutetaan Moodle Pinja-oppimisympäristössä, joten oletamme sen olevan sinulle myös tuttua entuudestaan. Olet innostunut kehittämään työtäsi ja olet kehittänyt myös omaa osaamistasi jatkuvasti. Arvostamme myös yrittäjyys- tai kansainvälistä kokemusta metsäalalta, monipuolisia metsäalan verkostoja sekä sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuvaa opettamisen toteutusmallin hallintaa.

Tarjoamme sinulle
- merkityksellisen työn
- vakaan työnantajan
- tiimin ja tiimipäällikön tuen työhösi
- innostuneen, kehittämismyönteisen ja innovatiivisen työyhteisön
- monipuolista Tyhy-toimintaa
- Smartum Saldo-etuuden
- uuden kuntosalimme käyttöoikeuden
- kattavan työterveyshuollon valtakunnallisesti
- lounaan kampuksillamme henkilöstöhintaan
- hyvät kehittymismahdollisuudet

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 13 §) mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi metsätalouinsinööri (AMK) tai MMM, pedagogiset opinnot ja vähintään kolmen vuoden työkokemus opetettavalta alalta. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomioidaan. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 303/2003 ja PL 731/1999).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtvään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Tehtävään haetaan sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi.

Lisätietoja

https://www.samiedu.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

19.-30.7.2021 tiimipäällikkö Anne Taiponen, p. 044 550 6692, anne.taiponen@samiedu.fi.

Lisätietoja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon?


Osoite: Pohjolankatu 4 - 6, 57200 Savonlinna

Sinulle suositellut työpaikat