Metsäkoneopettaja, simulaatio-opetus - Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee metsäkoneopetuksen vakinaiseen virkaan opettajaa, metsäkonesimulaatio-opetukseen 1.8.2021 alkaen.

Haemme metsäkonekoulutukseen ammattitaitoista metsäkoneosaajaa opettajaksi vakituiseen virkasuhteeseen. Tehtävässäsi vastaat käytännön metsäkonekoulutuksen lisäksi myös koulutuksen simulaatio-opetuksesta ja sen kehittämisestä kiinteäksi osaksi koulutuskokonaisuutta. Tehtävässä edellytetään vankkaa metsäkoneteknologian ja -simulaattoreiden tuntemusta ja näkemystä nykypäivän ammatillisesta koulutuksesta sekä sen mahdollisuuksista. Työ tapahtuu pääsääntöisesti Savonlinnan kampuksellamme ja ympäristön metsätyömailla.

Opettajan työnkuvaan kuuluu metsäkonealan opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen sekä verkossa ja muissa oppimisympäristöissä. Valittavan henkilön vastuulla on myös simulaatio-oppimisympäristön kehittäminen ja ylläpito. Kiinteä osa opettajan tehtävää on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen, palveluliiketoimintaan sekä hanketyöhön.

Opettaja toimii tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi opettajat voivat toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta. Työssä menestyminen edellyttää kykyä suunnitella opintokokonaisuuksia sekä yhteistyökykyä eri sidosryhmien kanssa. Olet innostunut työstäsi ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Olet ratkaisuhakuinen ja asiakaslähtöinen tiimipelaaja. Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 13 §) mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Koulutuksen järjestäjän päättämässä opetus- ja ohjaustehtävässä edellytetään erityisen vahvaa ja erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Soveltuva koulutus (esimerkiksi metsäalan erikoisammattitutkinto), pedagoginen kelpoisuus sekä vähintään 5 vuoden työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomoidaan. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 303/2003 ja PL 731/1999).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Tehtävään haetaan sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi.

Lisätietoja

https://www.samiedu.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Toimialajohtaja Kirsi Kautonen, p. 044 550 6418, kirsi.kautonen@samiedu.fi sekä tiimipäällikkö Anne Taiponen, p. 044 550 6692, anne.taiponen@samiedu.fi

Lisätietoja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon?


Osoite: Pohjolankatu 4 - 6, 57200 Savonlinna

Sinulle suositellut työpaikat