test
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ylilääkäri - Lempäälän kunta

Tervetuloa johtamaan Lempäälän kunnan psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja päihdepalvelujen muodostamaa kokonaisuutta. Olemme rakentaneet vuoden 2020 alusta yli 18-vuotiaita palvelevan kokonaisuuden, jonka vuosibudjetti tällä hetkellä on n. 1,7 M€. Työparinasi toimii palveluvastaava.

Lempäälän kunnan psykiatrian yksikkö on psykiatrista erikoissairaanhoitoa tuottava avohoidon toimipiste, jossa hoidetaan psykoosisairauksia ja muita vaikeita mielenterveyden häiriöitä. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Yksikössä lisäksesi työskentelee kaksi psykiatria, neljä psykiatrista sairaanhoitajaa, psykologi, sosiaalityöntekijä sekä kuntoutusohjaaja.

Psykiatrian yksikössä pystytään tuottamaan monialaista, tarvittaessa hyvinkin tiivistä psykiatrista hoitoa. Tarvittaessa käytössä on Safe-house -hoito terveyskeskussairaalassa ja myös avohoitona. Tarjoamme yksilö- ja perhekäyntien lisäksi erilaisia ryhmiä sekä kotikäyntejä. Psykiatrian yksikössä on luotu toimivat konsultaatiorakenteet ja -mallit yhdessä perustason toimijoiden kanssa.

Päihdehuollon avopalveluja tuotamme vahvasti itse. Päihdetyössä työskentelee kaksi päihdesairaanhoitajaa, yksi päihdetyöntekijä ja osa-aikainen päihdelääkäri. Päihdepalvelujen piiriin pääsee ilman lähetettä ja työssämme pyrimme siihen, että asiakkaan hoito räätälöidään mahdollisimman pitkälle asiakkaan tarpeen mukaiseksi.

Kaksoisdiagnoosipotilaat hoidetaan yhdessä hyödyntäen niin psykiatrian kuin päihdelääketieteen osaamista.

Psykiatrian kokonaisuudessa on tehty monenlaista kehittämistyötä viime vuosina ja päihdeprosessikin selkeyttämisen osalta on edetty. Vuoden 2021 lopulla ja 2022 aikana keskitytään vahvasti perustyön toteuttamiseen sekä varmistamaan toiminnan siirtyminen hyvinvointialueelle.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ylilääkärin tehtävänkuvaan kuuluu yksikön johtamisen ja hallinnollisten tehtävien lisäksi asumispalvelut sekä jonkin verran potilastyötä. Henkilöstöhallinnon osalta ylilääkäri on lääkäreiden esihenkilö. Yksikössä työskentelee ylilääkärin työparina palveluvastaava, joka toimii esihenkilönä muulle henkilökunnalle. Työ tarjoaa myös mahdollisuuden kehittämiseen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Lisäksi kiinnitämme huomiota soveltuvuuteen.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia verkostoissa. Työssä tarvitaan valmiutta ja taitoa muutosjohtamiseen. Kyky itsenäiseen työskentelyyn, organisointitaidot, talousymmärrys ja hyvät neuvottelutaidot ovat välttämätön edellytys viran hoitamisessa.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Lempäälän kunnan työterveyshuollosta (Suomen Terveystalo Oy/ Lempäälän toimipiste).

Miksi tulla meille töihin? Sopivan kokoisessa toimintaympäristössä arki- ja verkostotyö on sujuvaa eivätkä asiat jää roikkumaan byrokratian rattaisiin. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tuottaa laadukasta psykiatrista erikoissairaanhoitoa sekä päihdehoitoa mukavassa työporukassa.

Lisätietoja

https://www.esitteemme.fi/terveysalalle-Lempaalaan/WebView/
https://www.lempaala.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/aikuisten-mielenterveyspalvelut/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Psykososiaalisten palvelujen johtaja Inka Matilainen (puh. 050 383 9745, sähköposti inka.matilainen@lempaala.fi).
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

Lempäälän kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä yli 24 000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.

Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.


Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Sinulle suositellut työpaikat