Mielenterveyshoitajan sijaisuuksia psykiatrian toimialueella - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

NUMEROTUNNISTE 244

MIELENTERVEYSHOITAJIA eri pituisiin sijaisuuksiin, psykiatrian toimialueelle Tays Pitkäniemeen sekä Tays Sastamalaan.

Tutkimme ja hoidamme mielenterveyden häiriöitä. Näistä keskeisiä ovat psykoottiset häiriöt, mie-lialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, päihdehäiriöt ja persoonallisuushäiriöt. Oireita, joiden vuoksi poti-laat tulevat hoitoon, ovat esimerkiksi aistiharhat ja harhaluulot, masennus tai ahdistuneisuus.

Sairaala toimii opetussairaalana.

Tehtävän sisältö:
Haemme reipashenkiseen työyhteisöömme mielenterveyshoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin koko toimialueelle.

Eduksesi katsomme suuntautumisen mielenterveystyöhön, aikaisemman hoitotyön kokemuksen eri-tyisesti mielenterveystyön alalta sekä kokemuksen Uranus-potilastietojärjestelmän käytöstä.

Arvostamme myönteistä asennetta muutokseen ja työyhteisötaitoja.

Täytämme sijaisuudet heti sopivien henkilöiden löydyttyä, mahdollisesti jo hakuaikana.

Tarjoamme apua asunnon hankintaan Tampereelta tai Nokialta, mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen sekä palkitsevan ja monipuolisen työnkuvan.

Hakukelpoisuus: Kelpoisuusehtona on mielenterveyshoitajan, mielisairaanhoitajan tai lähihoitajan tutkinto.

Työsuhteen tyyppi ja työaika: Määräaikainen sijaisuus (toimi), eripituiset sijaisuudet ajalle 1.7-31.12.2021. Vuorotyöluonteinen jaksotyö (3-vuorotyö).

Koeaika: Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: KVTES, sijaisuudet täytetään sopimuksen mukaan.

Vaadittavat todistukset: Sijaisuuteen valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Tiedustelut: osastonhoitaja Soile Koivuporras, puh. 050 382 1543 tai soile.koivuporras@pshp.fi

Hakumenettely: Sijaisuuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella. Hakemuslomake löy-tyy Taysin sivuilta https://www.tays.fi/rekrytointi. Sijaisuutta voi hakea myös kirjallisella hakemuksel-la, jossa on mainittava haettavan sijaisuuden numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemuk-seen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yli-opistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Hakuaika päättyy 16.7.21 klo 14.30.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Meille_toihin
https://www.tays.fi/fi-fi/palvelut/Psykiatria

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tiedustelut: osastonhoitaja Soile Koivuporras, puh. 050 382 1543 tai soile.koivuporras@pshp.fi

Lisätietoja

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Osoite: Pitkäniemen sairaala, 33380 Pitkäniemi

Sinulle suositellut työpaikat