Miljö- och hälsoinspektör - Mustasaaren kunta

Västkustens tillsynsnämnd söker med placering i Närpes en miljö- och hälsoinspektör inom miljöhälsovården i tillsvidare anställning.

Som miljö- och hälsoinspektör arbetar du med tillsynsuppgifter enligt kommunala miljöhälsovårds-myndighetens lagstiftningar. Du kommer främst att arbeta med uppgifter inom livsmedelsövervakningen och bland annat att arbeta med övervakning och rådgivning till livsmedelsaktörer. Där ingår verksamheter inom bland annat restaurang, storkök, snabbmatsrestaurang, affär, primärproduktion och livsmedelsanläggning. Enligt uppgiftsbeskrivningen hör också arbetsuppgifter inom hälsoskydds- och tobaksövervakning till uppgiftsområdet. Du ingår tillsammans med 7 andra inspektörer i miljöenhetens team för livsmedel och hälsoskydd och ditt huvudsakliga arbetsfält är Närpes, men omfattar utförande av arbetsuppgifter över hela vårt samarbetsområde. Inskolning i det praktiska arbetet sker på arbetsplatsen.

Behörighetskraven är för uppgiften lämplig högskoleexamen. Tidigare erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom livsmedels- och/ eller hälsoskyddsområdet är meriterande. Vi värdesätter att du har intresse för uppgiftsområdena, att du är noggrann och tar ansvar för din uppgift, är motiverad och flexibel och att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi värdesätter om du har erfarenhet av kommunalförvaltning, god kommunikativ förmåga och sådana kunskaper och färdigheter som kompletterar de nuvarande livsmedels- och hälsoskyddsteamens kunskapsområden. Körkort och tillgång till egen bil är en förutsättning.

Samarbetsområdets förvaltningsspråk är svenska och som språkkrav gäller god förmåga att förstå, tala och skriva svenska och finska. Intyg ska inlämnas, enligt Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 424/2003 och Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen, 481/2003, i samband med ansökningen.

Den valda ska före tillträdet av tjänsten lämna in ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
För tjänsten gäller sex månaders prövotid. Lön enligt TS-avtalet och arbetstiden är enligt AKTA bilaga 18.

Tjänsten tillträds från den 4.1.2021

Välkommen med din ansökan senast måndagen den 26.10.2020 kl. 16.00 till Västkustens tillsynsnämnd, Korsholms kommun. Ansökan lämnas in via kuntarekry på adressen www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 315317 eller via e-post till lisa.martens@korsholm.fi.

Läs mer

https://www.korsholm.fi/bygg-bo-och-miljo/vastkustens-miljoenhet/

Mer om arbetsgivaren

Tommy Stenlund, 044 727 1284, tommy.stenlund@korsholm.fi

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Samhällsbyggnad, Västkustens miljöenhet
Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes, 64200 Närpes

Kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå ingår i ett samarbetsområde för miljöhälsovården och veterinärvården och kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad och Närpes ingår i ett samarbetsområde för miljövården. Samarbetsområdet är tvåspråkigt med svenska som majoritetsspråk och betjänar ca 50 000 invånare. Korsholms kommun fungerar som värdkommun. Det praktiska arbetet sköts av 14 miljö- och hälsoinspektörer, fem veterinärer och en tillsynsveterinär. Verksamheten leds av en miljö- och hälsoskyddschef och en chef för miljövården. Mer information om verksamheten hittar du på miljöenhetens webbplats https://www.korsholm.fi/bygg-bo-och-miljo/vastkustens-miljoenhet/.