Skip to main content
test
Miljö- och hälsoinspektör - Mustasaaren kunta

Västkustens tillsynsnämnd söker med placering i Närpes en miljö- och hälsoinspektör inom miljövården i tillsvidare anställning.

Som miljö- och hälsoinspektör arbetar du med mångsidiga och intressanta rådgivnings-, tillsyns- och tillståndsuppgifter enligt kommunala miljövårdsmyndighetens lagstiftningar. Som miljö- och hälsoinspektör kan du även komma att delta i kommunernas samhällsplanering och strategiska miljöarbete. Du kommer att arbeta med miljöärenden som till exempel berör avfallshantering, lantbruksnäringarna och energiproducerande anläggningar. Miljö- och hälsoinspektörernas uppgiftsområde är brett och förutsätter flexibilitet hos personalen, arbetsuppgifterna kan också förändras med tiden. Du ingår tillsammans med 7 andra inspektörer i miljöenhetens miljövårdsteam och ditt huvudsakliga arbetsfält blir Närpes, Korsnäs och Kaskö.

Behörighetskraven är för uppgiften lämplig högskoleexamen. Vi förutsätter att du har ett intresse för miljöområdet, har goda it-kunskaper, att du är noggrann och tar ansvar för din uppgift, är flexibel och att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi sätter också stor vikt om du har erfarenhet av kommunal förvaltning, en god kommunikativ förmåga och sådana kunskaper och färdigheter som kompletterar det nuvarande miljöteamets kunskapsområden. Körkort och tillgång till egen bil är en förutsättning.

Samarbetsområdets förvaltningsspråk är svenska och som språkkrav gäller god förmåga att förstå, tala och skriva svenska och finska. Intyg ska inlämnas, enligt Lag om de språkkunskaper som krävs av
offentligt anställda 424/2003 och Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen, 481/2003, i samband med ansökningsprocessen.

Den valda ska före tillträdet av tjänsten lämna in ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För tjänsten gäller sex månaders prövotid.

Lön enligt TS-avtalet och arbetstiden är enligt AKTA bilaga 18.

Tjänsten tillträds fr.o.m. 1.11.2022 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast fredag 29.7.2022 kl. 15.00 (förlängd ansökningstid) till Västkustens tillsynsnämnd, Korsholms kommun. Ansökan lämnas in via kuntarekry på adressen www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 431249 eller via e-post till tillsynsnamnden@korsholm.fi.

Läs mer

https://korsholm.fi/boende-och-samhalle/vastkustens-miljoenhet

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Anna-Maria Mattfolk, 050 336 5013, anna-maria.mattfolk@korsholm.fi

Lär dig mer om oss

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Samhällsbyggnad, Västkustens miljöenhet

Kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå ingår i ett samarbetsområde för miljöhälsovården och veterinärvården och kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad och Närpes ingår i ett samarbetsområde för miljövården. Samarbetsområdet är tvåspråkigt med svenska som majoritetsspråk och betjänar ca 50 000 invånare. Korsholms kommun fungerar som värdkommun. Det praktiska arbetet sköts av 15 miljö- och hälsoinspektörer, fem veterinärer och en tillsynsveterinär. Verksamheten leds av en miljö- och hälsoskyddschef och en chef för miljövården. Mer information om verksamheten hittar du på miljöenhetens webbplats https://korsholm.fi/boende-och-samhalle/vastkustens-miljoenhet.


Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes, 64200 Närpes

Sinulle suositellut työpaikat