Miljövårdsinspektör, tjänst - Porvoon kaupunki

Miljövårdsinspektör, tjänst - Porvoon kaupunki

Borgå är en växande tvåspråkig stad med havsstrand. Borgå deltar aktivt i främjandet av miljö- och klimatmålen.

Miljövården i Borgå stad söker en miljövårdsinspektör till en ordinarie tjänst från 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Till miljövårdsinspektörens centrala arbetsuppgifter hör bl.a. frågor om buller, tillsyn över luftens kvalitet och därtill hörande beredningsuppgifter för beslutsfattande och myndighetssamråd samt tillsyn och inspektioner i Sköldviks industriområde.

Framgång i uppgiften förutsätter en god kompetens inom miljövården i synnerhet när det gäller kännedom om miljökonsekvenser av industrin, luftvård och bullerbekämpning samt därtill hörande tekniska lösningar. För att lyckas i uppgiften är det viktigt att ha en god kännedom om miljöskyddslagstiftningen och kompetens i tillämpandet.

Behörighetsvillkor är en lämplig högskoleexamen eller annan lämplig utbildning för tjänsten. Vi förutsätter kunskaper i de båda inhemska språken. Framgång i uppgiften förutsätter flera års erfarenhet av kommunalt miljövårdsarbete eller andra motsvarande uppgifter.

Vi uppskattar förmågan till självständigt arbete samt god förmåga i växelverkan och samarbete.

Lönen fastställs enligt TS.

Innan valet fastställs bör den som väljs visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader.

Skicka din ansökan senast 19.6.2019 kl. 15 via länken Sök nu.

Läs mer

http://www.borga.fi/miljo-och-natur

Ytterligare uppgifter ger Jesse Mether jesse.mether@porvoo.fi tfn 050 444 2057, helst 11, 17. och 18.6 kl. 10-11

Miljövården
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren