Minneskoordinator - Vaasan kaupunki

Minneskoordinator - Vaasan kaupunki

Inom social- och hälsosektorn i Vasa stad lediganslås en befattning som minneskoordinator.

Till en början är placeringen Seniorcentret / Geriatriska polikliniken inom hem- och anstaltsvården. I minnespolikliniken arbetar i denna stund 1-2 geriatriker, 2 minnesskötare och 2,5 minneskoordinatorer.

Minneskoordinatorns centrala uppgift är att stöda hemmaboende som insjuknat i minnessjukdomar och deras anhöriga och försäkra att öppenvården förverkligas för minnespatienten genom att efter diagnos har givits ansvara för regelbunden uppföljning. Arbetsformerna är hembesök, gruppevenemang och mottagning. I uppgifterna ingår även att utveckla de regionala tjänsterna i samarbete med övriga aktörer inom området.

Behörighetsvillkoret är lämplig yhs-examen eller tidigare utbildning på institutsnivå.
Därtill förutsätter vi minnesskötar- eller motsvarande utbildning.

Språkkunskapskrav är nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Uppgiften förutsätter erfarenhet från äldreomsorgen, stark kompetens och intresse för minnesproblem samt vården av de personer som insjuknat i dessa. Därtill behövs självständiga arbetstag. Arbetet förutsätter att man använder egen bil.

Vi erbjuder en arbetsplats i en sakkunnig arbetsgemenskap, där man aktivt följer med utvecklingen i branschen och därtill förbinder sig till arbetet och stöder varandra. Vi har flexibel arbetstid.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Ansvariga sjukskötaren Aija Jussila, tfn 040 556 9668
tf. chef för Seniorcentret, Kirsi Wik, tfn 040 722 9693

Social- och hälsosektorn / Geriatriska polikliniken
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.

Mer om arbetsgivaren