Skip to main content
test
Moderskapsvikariat för socialhandledare - Hangon kaupunki

Vi söker en socialhandledare till socialservicecentralen för ett moderskapsvikariat t.o.m. utgången av februari 2023.

För uppgiften krävs socionom YH examen i enlighet med behörighetsvillkoren för yrkespersonal inom socialvården (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015).

Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och tillfredställande muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket samt multiprofessionella teamarbetskunskaper. Lön och arbetstid enligt SH-avtalet. Vi erbjuder möjlighet till regelbunden arbetshandledning.

Hangö är med i projektet Framtidens barnskydd och vi använder oss av det systemiska arbetssättet inom
barnskyddet och familjetjänsterna. Vi är också med och utvecklar ett blivande familjecenter. Kom med och utveckla!

Tjänsten söks senast 31.10.2022 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas. Socialhandledaren kan anställas före ansökningstidens utgång ifall lämplig sökande hittas.

Till tjänsten vald bör innan valet bekräftas uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Vid besättandet av tjänsten tillämpas sex (6) månaders prövotid. Till uppgiften vald bör uppvisa av arbetsgivarens arbetsplatshälsovård utfärdat, godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd inom två månader från det att anställningsförhållandet påbörjats.

Hangö 6.6.2022

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger:
Socialservicechef Elisabeth Sundberg, 040 830 1913, elisabeth.sundberg@hanko.fi

Lär dig mer om oss

Hangö stad, Socialservicecentralen

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.


Adress: Vinkelgatan 12, 10900 Hanko
Hangö stad - Savuton työpaikka Hangö stad - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat