Motionsplatsmästare - Turun kaupunki

Motionsplatsmästare - Turun kaupunki

Motionsplatsmästaren ansvarar för ishallarna och fotbollshallarna i fråga om organisering och utveckling av tjänster, samordning av underhåll och reparationer, ekonomin, anskaffningar och är chef för enhetens anställda.

Behörighetskravet till uppgiften som motionsplatsmästare är en lämplig yrkeshögskoleexamen eller en lämplig tidigare examen på institutnivå samt tillräcklig arbetserfarenhet för att sköta uppgiften.

Arbetsintervjuerna ordnas i början av juni.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/sv

Oskari Nummi tfn. 050 554 6230 eller oskari.nummi(at)turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökningarna lämnas elektroniskt via Sök anställning. Förutom elektroniskt kan du skicka en skriftlig ansökan per post till adressen Fritidssektorn, PB 248, 20101 Åbo före ansökningstiden går ut.

Åbo stad, Fritidssektorn, Idrottstjänster, Idrottsplatsavdelning
Osoite: Åbo, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan