Muistikoordinaattori - Liedon kunta

Muistikoordinaattori - Liedon kunta

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut hakee vastaanottopalveluiden yksikön vakinaiseen toimeen muistikoordinaattoria 1.7.2019 alkaen.

Muistikoordinaattori toimii muistipoliklinikan tiimissä, yhdessä geriatrin ja muistihoitajan kanssa. Muistipoliklinikka on osa laajempaa geriatrista poliklinikkaa, jonka moniammatillisuutta voidaan hyödyntää muistipotilaiden hoidossa. Muistikoordinaattorin tehtäväkenttä koostuu muistisairaiden potilaiden hoidon kokonaisvaltaisesta koordinoinnista sairauden eri vaiheissa. Tehtävä sisältää muistipotilaiden tutkimuksia ja testauksia sekä potilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laadintaa ja arviointia yhteistyössä geriatrin, potilaan ja läheisten kanssa. Tehtäviin kuuluu myös Härkätien yhteistoiminta-alueen muistityön kehittäminen ja tiivis yhteistyö alueen muistiosaajien kanssa. Muistikoordinaattorin tehtäviin sisältyy alueen yhteistyökumppanien koulutusta muistipotilaiden kohtaamiseen ja hoitoon liittyen sekä konsultaatiotoimintaa. Muistikoordinaattori koordinoi ja järjestää säännöllisesti muistisairauksiin liittyviä kuntalaisille suunnattuja infotilaisuuksia ja on aktiivisesti yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Kelpoisuusehtona on sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Lisäksi edellytetään muistihoitajan tai muistikoordinaattorin opintoja sekä toivotaan työkokemusta muistisairaiden parista.
Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa. Koeaika on 6 kuukautta.

Muistikoordinaattorin työ on vastuullista ja vaatii oma-aloitteisuutta. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, moniammatillisen verkosto- ja tiimityön osaamista, itsenäistä päätöksentekokykyä, vahvuutta työskennellä paineenalaisena ja kykyä organisoida työtään. Innovatiivisuus ja halu kehittää omaa ammattitaitoa sekä työyksikön toimintaa luetaan hakijalle eduksi.

Liedossa 12.4.2019
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Ylihoitaja

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Osastonhoitaja Merja Lauren p. 050 309 6940

Liedon kunta, Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Terveys- ja sairaanhoitopalvelut, Vastaanottopalvelut
Osoite: Hyvättyläntie 7, 21420 Lieto

Lieto on n. 19 800 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään. Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Liedon, Kosken Tl, ja Marttilan kunnat ja asukaspohja on noin 24000. Pääterveysasema on Liedossa ja lisäksi alueeseen kuuluu 3 muuta terveysasemaa.

Tutustu työnantajaan