Munhygienist - Porvoon kaupunki

Munhygienist - Porvoon kaupunki

Munhälsovården i Borgå stad söker en munhygienist på heltid till ett arbetsavtalsförhållande för viss tid under tiden 1.9.2019-31.8.2020 (möjlighet att fortsätta).

Inom munhälsovården i Borgå arbetar cirka 60 yrkesutbildade personer. Målet för munhygienistens arbete är att förebygga munsjukdomar hos vuxna och barn och främja munhälsan samt den allmänna hälsan. Munhygienistens arbetsbeskrivning och uppgiftsområde är mångsidiga, vi arbetar genom en modell med många mottagningsrum, med traditionell mottagning samt pop up-modell i skolor för årskurs 1-6. Munhygienisten har en viktig roll i vården av klienter inom specialgrupper och är specialist i förebyggande munvård t.ex. för de äldre, för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt för personer med många sjukdomar.

För oss är samarbetet viktigt mellan de olika yrkesgrupperna och vi hoppas kunna hitta en kunnig lagspelare för att stärka vårt arbetslag. Förutsättningen för att på ett framgångsrikt sätt sköta uppgiften som munhygienist är god samarbetsförmåga och god förmåga i växelverkan samt positiv inställning till utveckling av det egna arbetet och arbetsgemenskapen. Dessutom bör sökandena ha kunskaper i båda inhemska språken.

Behörighetsvillkor är legitimerad munhygienist enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (1994/559). För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lönen fastställs enligt AKTA. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 10.7.2019 kl. 12 via länken Sök nu!

Läs mer

http://www.borga.fi/tandvard

Ytterligare information ges av avdelningsskötare Heli Sjöblom, tfn 040-754 0864, heli.sjoblom@porvoo.fi

Munnens hälsovård
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren