Skip to main content
test
Munhygienist - Lohjan kaupunki

Lojo är en stad med närmare 50 000 invånare i västra Nyland, i närheten av huvudstadsregionen. Lojo är en frivilligt tvåspråkig stad. Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en innovativ och trivsam arbetsmiljö. Placering i första hand vid tandklinikerna i Lojo.

Vi söker en munhygienist för visstidsanställning om tiden 1.9.2022 - 31.1.2023. Placering vid Lojo stads tandkliniker.

Munhygienistens grundläggande uppgift inom Lojo stads mun- och tandvård är att främja hela befolkningens mun- och tandhälsa och därmed hela befolkningens allmänna hälsa.

Arbetet som munhygienist är mångsidigt, vårdande och rehabiliterande arbete som främjar och upprätthåller munhälsan samt förebygger munsjukdomar. Det krävande och utmanande arbetet som munhygienist förutsätter breda kunskaper och behärskande inom odontologi och vårdarbete samt förmåga att arbeta självständigt och i tvärprofessionella arbetsgrupper.

Munhygienistens uppgifter inom Lojo stads mun- och tandvård omfattar bland annat:
- hälsorådgivning
- främjande av individens, familjens och samhällets hälsa
- planering och genomförande av hälsofrämjande projekt
- Arbete i Pop-Up
- hälsoundersökningar av mun och tänder
- bedömning av vårdbehov, utarbetande, genomförande och uppföljning av vårdplaner
- förebyggande av mun- och tandsjukdomar, tidig och upprätthållande behandling
- delområden inom kariologisk behandling
- behandling av sjukdomar i tändernas stödjevävnader (parodontologisk behandling)
- vissa deluppgifter inom odontologiska specialiteter (delområden inom tandreglering, bettfysiologi, munkirurgi och protetisk behandling)
- tagande av röntgenbilder
- handledning av studerande
- första hjälpen inom mun- och tandvården och läkemedelsbehandlingen inom ansvarsområdet (bedövningsrätt för personer med bedövningstillstånd)
- olika projekt- och utvecklingsarbeten i arbetsgemenskapen
- undervisningsuppgifter

Vi utför också kontroller av skolelevers mun- och tandhälsa i skolor så erfarenhet av att arbeta vid en mobil tandklinik och intresse för det är meriterande.

Behörighetskravet är i första hand legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Examensbenämning munhygienist (YH), omfattning: 210 sv, längd 3,5 år. Eller tidigare examen på institutnivå. (benämningarna bl.a. tandskötare, specialtandskötare). Arbetssökanden ska vara registrerad i Terhikki-registret som Valvira upprätthåller.
Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan.

Lönen är 2595,60 €/mån., enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls enligt avtal.

Mer information ges av:
Förfrågningar helst tor-fre kl. 8.30-13.00
avdelningsskötare Johanna Backman, tfn 044 369 2210, johanna.backman@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 19.8.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-333-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Mun- och tandvård
Adress: Lohja, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka Lohjan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat