Munhygienist Närpes hvc, tandvården - Närpiön kaupunki

Munhygienist Närpes hvc, tandvården - Närpiön kaupunki

På tandvården arbetar 4 tandläkare, 5 tandskötare och 1 munhygienist. Mottagningar finns på Närpes HVC samt på Mosebacke skolcentrum.

Behörighetskravet är legitimerad munhygienist. Till dina arbetsuppgifter hör sedvanliga munhygienistuppgifter till barn, ungdomar samt vuxna patienter. Vi använder Abilita-patientdokumentation.

Befattningen är på heltid (38,75 h/vecka)

Språkkrav är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.

Arbetet inleds enligt överenskommelse. Lön enligt avtal.

Vi förutsätter intyg på vaccinationsskydd enligt lagen om smittosamma sjukdomar § 48 1227/2016. Den valda ska uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För anställningen tillämpas en prövotid på fyra (4) månader.

Läs mer

http://www.narpes.fi

Joakim Bäcklund, tel. 050 4210 474, joakim.backlund@narpes.fi

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen
Adress: Kyrkvägen 6, 64200 Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!

Mer om arbetsgivaren