Museoamanuenssi/restaurointiasiantuntija - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella omatoimisen hyvinvoinnin palveluissa kulttuurihistoriallisessa museossa on haettavana museoamanuenssin/restaurointiasiantuntijan tehtävä 3.2.2020 alkaen.

Tehtävänkuvaus: Korjausrakentamisen asiantuntija, jonka päätyö on neuvoa asiakkaita rakennusten korjaus- ja hoitotoimenpiteissä. Hän osallistuu rakennusten tutkimustyöhön ja on asiantuntijana mukana kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaushankkeissa. Restaurointiasiantuntijana osallistuu korjausavustushakemusten arviointiin ja korjausavustusten valvontaan. Osallistuu oman toiminta-alansa koulutuksen antamiseen ja tiedottamiseen, luo korjausrakentamisen verkostoja toiminta-alueellamme. Hän osallistuu purkulupalausuntojen valmisteluun ja modernia rakennuskantaa koskevaan arviointiin.

Kelpoisuusehdot: Tehtävään vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto tai teknikon tai rakennusmestarin tutkinto tai soveltuva erikoisammattitutkinto. Työkokemusta rakennuskonservointi- tai rakennusrestaurointityöstä ja niiden suunnittelusta. Restaurointiasiantuntijalta edellytetään kykyä ymmärtää ja havainnollistaa erilaisia korjaustapoja. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä ja hyvää kirjallista sekä suullista ilmaisutaitoa. Eduksi katsotaan Pohjois-Savon alueen ja paikallisen rakennusperinteen sekä museotoiminnan tuntemus. Tehtävien hoito vaatii voimassaolevan B-ajokortin.

Työaika: 36,75 t/vko

Palkka: 2601,00 €/kk

Lisätietoja

https://kuopionkulttuurihistoriallinenmuseo.fi/ https://kuopionkorttelimuseo.fi/ https://kuopionmuseo.fi/ https://snellmaninkotimuseo.fi/

Tutustu työnantajaan

Intendentti Mikko Paalanen, puh. 044 718 2626, intendentti Tytti Räikkönen-Partanen, puh. 044 718 2615

Kuopion kaupunki, 400005 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, 410004 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, 410003 Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut, 411002 Museokeskus, 411001 Museokeskus
Osoite: Kuopio

Työyksikön kuvaus: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo toimii Pohjois-Savon maakuntamuseona. Uusi museolaki 314/2019 tulee voimaan 1.1.2020. Sen mukaan maakuntamuseo-organisaatio muuttuu aluevastuumuseo-järjestelmäksi. Aluevastuumuseon tehtävistä ja edellytyksistä on säädetty museolain 7 § ja 8 §:ssä. Pykälän 7 toisen momentin mukaan aluevastuumuseo toimii kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu asiantuntijana viranomaisneuvotteluihin ja antaa neuvontaa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista, toimialansa yhteistyötä sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta.