Musiikin lehtori, Kilpisen yhtenäiskoulu - Jyväskylän kaupunki

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme

PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LEHTORIA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.8.2021 alkaen Kilpisen yhtenäiskouluun.

Kilpisen yhtenäiskoulu on reilun 600 oppilaan ja 60 henkilökunnan jäsenen koulu, joka sijaitsee Kukkumäellä, keskussairaalan ja Hipposhallin läheisyydessä. Koulu on 1-6 luokkien osalta 1-sarjainen ja 7-9 luokkien osalta 6-8 sarjainen. Koulussa on kaksi erikoisluokkaa, musiikki- ja urheiluluokat, 7., 8. ja 9. luokka-asteella. Koulun toimintakulttuurissa arvostetaan erityisesti yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Opettajien välinen yhteissuunnittelu sekä samanaikaisopettajuus ohjaavat oppilaiden kasvun ja kehityksen tukemista. Hakijalta toivomme näkemystä musiikkiluokkatoiminnan kehittämisestä.

Kelpoisuusehto tehtävään on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Virassa noudatetaan koeaikaa.

Valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

rehtori Juhani Lehtimäki, puh. 050 361 5958
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Perusopetus
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat