Musiikinopettaja - Kouvolan kaupunki

Musiikinopettaja - Kouvolan kaupunki

Kouvolan kansalaisopisto on dynaaminen vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa koulutusta sekä taiteen perusopetusta kaikille ikäryhmille. Opistossa opiskelee vuosittain noin 19.000 kurssilaista ja opetustunteja on n. 25.000. Päätoimista henkilöstöä on 15 ja tuntiopettajia noin 140. Toimintaamme järjestetään liki 100 eri toimipisteessä ympäri kaupunkia.

Tarjoamme sinulle vapaan sivistystyön maailmassa mielenkiintoisen tehtävän musiikinopettajana. Oman opetuksen lisäksi pääset kehittämään musiikkikasvatusta ja -opetusta koko Kouvolan alueella. Musiikki on opistossamme laaja ainealue sisältäen kursseja kaiken ikäisille. Musiikinopetusta annetaan yli 4000 tuntia lukuvuosittain (ml. taiteen perusopetus). Tehtävä täytetään määräaikaisesti ajalla 1.10.2019 - 31.5.2020.

Päätoimisena musiikinopettajana vastaat musiikkitaiteen perusopetuksen suunnittelusta ja koordinoinnista yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Opetustuntisi painottuvat laulun opetukseen (yksinlaulu) ja pianonsoittoon.
Tehtäviisi kuuluvat myös tuntiopettajien ohjaus omilla ainealueilla ja opiskelijoiden ohjaus musiikkitaiteen perusopetuksen ainealueilla. Suunnittelet ja toteutat omien ainealueiden opetuksen, osaamisen ja käytäntöjen kehittämistä. Osallistut opiston laatu- ja kehittämishankkeisiin sekä opiston toimintaan liittyviin yleisiin järjestelyihin.

Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämisorientoitunutta otetta.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998)

Työsuhde täytetään ehdollisena, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluttua valinnasta. Koeaika on 4 kk.

Lisätietoja

www.kouvolankansalaisopisto.fi, www.kouvola.fi

Rehtori Tiina Kirvesniemi, puh. 020 615 8280
Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kouvola.fi
Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kouvolan kaupunki, Liikunta ja kulttuuri, Kulttuuripalvelut, Kansalaisopisto
Osoite: Salpausselänkatu 38, 45100 Kouvola

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 84 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!
Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan