Närvårdarbefattning - Hangon kaupunki

Närvårdarbefattning - Hangon kaupunki

Grundtrygghetsverket i Hangö ledigförklarar

Närvårdarbefattning i öppenvården vid servicecentralen för äldrevårdstjänster

Öppenvården omfattar hemvård (sammanslagen områdesbunden hemservice och hemsjukvård).

Behörighetskrav är grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare (skyddad yrkesbeteckning, Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015, statsrådets förordning 153/2016). Språkkrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket och nöjaktig muntlig och skriftlig kunskap i det andra språket.

Vi förväntar oss av dig även bra samarbetsförmåga, en klientinriktad inställning och intresse för utveckling av äldreservice. Körkort är önskvärt.

Ansökningstiden utgår 26.7.2019 kl. 15.00 och befattningen söks elektroniskt via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas.

Godtagbart läkarintyg skall företes innan befattningen tas emot. Vid besättandet av befattningen tillämpas fyra (4) månaders prövotid. Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Hangö 3.7.2019

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Tilläggsuppgifter ger öppenvårdens förman Sirpa Råberg, 019 220 3475, sirpa.raberg@hanko.fi eller ansvariga skötaren Monica Mattila-Ekholm, 040 748 2318, monica.mattila-ekholm@hanko.fi

Hangö stad, Grundtryggheten, Äldreomsorgscentralen
Adress: Berggatan 4, 10900 Hanko

Hangö - En liten stad vid havet
Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.

Mer om arbetsgivaren