test

Närvårdare (100%), patienttransportörer Vasa centralsjukhus, Vasa

Hakuaika päättyy  27.2.2024 15:00

Vi söker en närvårdare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid patienttransportör i Vasa centralsjukhus, Vasa.

Behörighetskrav: Närvårdarexamen eller examen enligt Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016). Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Avdelningsskötare
Mari Saaranluoma
tfn 040 837 9936
mari.saaranluoma@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Tutustu työnantajaan