Närvårdare - Siuntion kunta

Ansökningstiden förlängd. Tidigare ansökningar beaktas.

Vill du arbeta i betydelsefulla uppgifter bland människor och för människor? Tycker du om varierande arbetsuppgifter och trivs i olika arbetsomgivningar? Sjundeå kommun söker till sitt team till ett ordinarie arbetsförhållande en ansvarsfull närvårdare som är intresserad av vårdarbete.

Som närvårdare arbetar du som sakkunnig bland äldre människor och deltar aktivt i att utveckla vårdarbetet. Ditt syfte är att upprätthålla kommuninvånarnas välbefinnande samt främja välbefinnandet mitt i vardagen. Befattningen fördelas mellan bäddavdelningen och hemvården. Eftersom det är frågan om ett rörligt arbete, måste du ha körkort och tillgång till bil. Arbetet är treskiftsarbete.

Som närvårdare är du medlem i en sammansvetsad och yrkeskunnig arbetsgemenskap. I en arbetsgemenskap av lämplig storlek blir du lätt bekant med nya människor och har möjlighet att på ett konkretiskt sätt påverka ärenden. Vi erbjuder omftattande introduktion och möjlighet att aktivt utveckla ditt eget kunnande. Vi försöker att i mån av möjligheter beakta arbetstagarens individuella behov vid planering av arbetsscheman.

Som kompetenskrav är lämplig grundexamen inom social- och hälsovård. Utöver formell behörighet önskar vi att du är kreativ och engagerad i dina uppgifter. Det är viktigt att du kan beakta klienternas individuella behov och att du vill vara med att skapa kvalitativt vårdarbete. I en tvåspråkig arbetsmiljö har du ett ypperligt tillfälle att utveckla dina språkkunskaper.

Den valda ska innan mottagande av befattningen förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Vi kräver också vaccinskydd enligt lagen om smittosamma sjukdomar. Lönen fastställs enligt AKTA och för befattningen tillämpas en prövotid på sex månader. Som kommunens anställd har du också tillgång till kultur- och idrottsförmåner och goda företagshälsovårdstjänster.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter fås av vårdservicechef Lillemor Forsén, tfn 044 386 1272, e-post lillemor.forsen@siuntio.fi

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen, Äldreomsorgens resultatområde
Adress: Charlotta Lönnqvistväg 5, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbets-miljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckel-tjänster i Sjundeå.