Närvårdare - Mustasaaren kunta

Till arbetsuppgiften hör främst att ge service, vård och omsorg samt stödtjänster till de boende vid Solhörnans servicehus utgående från uppgjord vård- och serviceplan. Till arbetet hör också att regelbundet utveckla och utvärdera sitt arbete.

Behörighetskrav: Närvårdare eller motsvarande godkänd examen (enligt Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården FFS 817/2015)

Språkkrav: God förmåga att tala och förstå svenska och nöjaktig förmåga att tala och förstå finska.

Följande intyg behövs: Den som valts ska före tillträde lämna in ett godtagbart läkarintyg. Befattningen förutsätter ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi värdesätter kunskap om äldreomsorg, ett aktiverande arbetssätt, god förmåga att arbeta både självständigt och i team samt ett aktivt förhållningssätt till att utveckla sitt arbete.

Prövotid: 6 månader.

Arbetsplats: då arbetet inleds Solhörnans servicehus

Läs mer

https://www.korsholm.fi/aktuellt/lediga-jobb/

Mer om arbetsgivaren

Om du vill veta mera om anställningen kan du ta kontakt med ansvarig vårdare Diana Rosenlöf, tfn 06 327 7560.

Korsholms kommun, Socialvårdstjänster, Äldreomsorg och hemservice
Adress: Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Mustasaari

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!