Skip to main content
test
Närvårdare - Siuntion kunta

Vi söker en duktig närvårdare till ordinarie arbetsförhållande vid serviceboende-enheten Azalea.

Arbetet är 3-skiftes arbete. Närvårdarna ansvarar för klienternas basvård, läkemedelsbehandling samt för ordnandet av sysselsättning. Till närvårdarnas uppgifter hör även att delta i utvecklandet av vårdarbetet. Serviceboende-enheternas klienter har egenvårdare och arbetet utförs mångprofessionellt. Vi uppskattar det att du är initiativrik, tar ditt ansvar och fungerar bra i teamet. Som målsättning har vi en god och kvalitativ vård.
Nöjda klienter är grunden för ett kvalitativt arbete!

Som kompetenskrav är lämplig grundexamen inom social- och hälsovård.
I befattningen förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Den valda skall innan befattningen mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Förbefattningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid.
Befattningen överflyttas till Västra-Nylands Välfärdsområde den 1.1.2023

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter fås av avdelningsskötare Katja Pyrhönen-Harju, tfn 044 386 1035, e-post katja.pyrhonen-harju@siuntio.fi

Lär dig mer om oss

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen, Äldreomsorgens resultatområde, Boendeservice

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.


Adress: Charlotta Lönnqvist väg 5, 02580 Siuntio

Sinulle suositellut työpaikat