Skip to main content
test

Borgå stads social-och hälsovårdssektorn lediganslår två ordinarie närvårdar befattningar till Svalåkerns servicehem. Svalåkerns servicehem finns i Pepot, adressen är Ladusvalsvägen 4. Arbetet börjar 1.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Behörighetskraven är lämplig grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap, som stöder utvecklandet av den egna yrkeskompetensen och där teamarbetet utförs på ett rehabiliterande sätt. Av den sökande förutsätter vi positiv attityd, samarbetsförmåga och intresse för att delta i utvecklandet av husets verksamhet som en del av vårdteamet.

Arbetet är periodarbete. Lönen fastställs enligt SH-avtal.

Den som blir vald skall inom utsatt prövotid uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 månader. Före prövotidens slut skall den som blivit vald uppvisa godkänt intyg över utförd Love.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § samt 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. I social- och hälsovårdsuppgifter krävs det ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen Covid-19 eller att du laboratorieverifierat har haft sjukdomen Covid-19 högst sex månader tidigare.

Skicka din ansökan senast 29.08.2022 före kl.12 via Sök nu länken.

Närmare uppgifter ger handledaren för serviceboende Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, tfn 040 4899 855 eller ann-charlotte.lindfors-nenonen@porvoo.fi

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/halsa-och-valfard/tjanster-for-aldre/boendetjanster-for-aldre/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare uppgifter ger handledaren för serviceboende Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, tfn 040 4899 855 eller ann-charlotte.lindfors-nenonen@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Svalåkerns servicehem

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Ladusvalsvägen 4, 06400 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat