Skip to main content
test
Närvårdare - Loviisan kaupunki

Bli endel av vårt härliga team! Vi söker två närvårdare till det effektiverade serviceboendet Taasiagården inom seniorservicen i Lovisa. Det är frågan om två närvårdarvikariat, där tidpunkten för inledning av arbetet kan diskuteras. Vikariaten fortgår ända tills 30.9.2022.

Taasiagården ligger i Tessjö, ungefär sex kilometer från Lovisa centrum. Vår enhet har 28 platser för serviceboende med heldygnsomsorg och 6 platser för rehabiliterande korttidsvård för klienter i behov av intervallvård. Vi har också möjlighet att ta emot klienter för intervallvård vid akut behov. Vid vår enhet finns mångsjuka äldre personer med varierande funktionsförmåga.
Vår verksamhet är klientorienterad och stimulerande, och dess syfte är att upprätthålla de boendes funktionsförmåga och resurser. Vi respekterar de boendes självbestämmanderätt och främjar deras rätt till ett självständigt, gott liv och till att själva fatta beslut som berör dem och den vård de får. De boende vårdas på vår enhet till livets slut, så sjukskötaren har nytta av terminalvårdskunskaper. På vår enhet bor både finskspråkiga och svenskspråkiga äldre personer.

En viktig del av vårt arbete går ut på att utveckla arbetet, ha ett rehabiliterande arbetssätt och upprätthålla ett gott arbetsklimat. Du får en fin chans att vara med och utveckla vården av äldre och dess processer som del av en yrkeskunnig arbetsgemenskap.

Närvårdarens arbete består av övergripande planering, utvärdering och genomförande av klientens vård och tjänster tillsammans med klienten och anhöriga. Närvårdaren arbetar målinriktat för att genomföra vården av klienterna i samarbete med arbetsgemenskapen.

Vi förväntar oss att du är aktiv, tar initiativ och är genuint intresserad av äldreomsorg. Som professionell yrkesutövare kan du förena din expertis och dina kollegers kunnande, men vid behov fattar du beslut också självständigt. Som teammedlem är du flexibel och innehar en vilja att förbinda dig till organisationens mål. Du gestaltar helheter och vill kontinuerligt utveckla ditt kunnande och äldreomsorgen. Vi förutsätter att du har goda interaktions- och samarbetsfärdigheter, att du är ansvarsfull, har god organisationsförmåga och ett kundorienterat sätt att arbeta.

Vi erbjuder dig en chans att arbeta i en inspirerande och kunnig arbetsgemenskap. Du får en god introduktion i arbetet och trevliga, stödjande arbetskamrater.

Behörighetskrav: grundexamen inom social- eller hälsovård, eller tidigare motsvarande utbildning (primärskötare, hjälpskötare). Det är fråga om periodarbete i tre skiften, arbetstiden 114,45 h/tre veckor. Uppgiften kräver kunskaper i båda inhemska språken.Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 samt 48 a i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tf. Verksamhetsledare Hanna Bergman, hanna.bergman@loviisa.fi, tfn 044 505 1013
servicechef Sofie Klawér-Kallio, sofie.klawer-kallio@loviisa.fi, tfn 0440 555 345

Lär dig mer om oss

Loviisan kaupunki, Perusturvakeskus

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk. Grundtrygghetscentralen i Lovisa erbjuder social- och hälsovårdstjänster, förutom seniorservice, även för Lappträsk kommun. På samarbetsområdet bor cirka 18 000 personer.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats


Adress: Notkolavägen 1, 07955 Tesjoki
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat