Skip to main content
test

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en närvårdare till ordinarie arbetsavtalsförhållande från 12.12.2022 eller enligt överenskommelse. Din arbetsplats är i första hand vid kortvårdsenheten Wilhelmina, i dagverksamhet.

I dagverksamheten är du med och handleder grupper som är olika varje dag och skapar en meningsfull vardag för äldre. Vi erbjuder våra invånare hemliknande och människonära omsorg med ett arbetssätt som stöder och aktiverar deras resurser. Vi respekterar individualitet och självbestämmanderätt. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak inom dagverksamhet och temporärt utför du också vårdarbete på intervallenhet samt timbaserad vård i hemmet.

Wilhelmina är en enhet som stöder möjligheterna att bo hemma. Enheten erbjuder sina klienter kortvård, dagverksamhet och tjänster hem. Klienterna inom äldre omsorgen och handikapptjänster använder alla Wilhelminas tjänster. Målet är att stöda hemmaboende samt den anhörigas och närståendes ork som dagligen deltar i klientens vård.

Vi erbjuder våra boende hemlik och människonära omsorg med ett stödjande och aktiverande arbetsgrepp som stöder deras förmågor. Vi respekterar individualiteten och självbestämmanderätten.

Du arbetar i huvudsak inom dagverksamhet och temporärt utför du också vårdarbete hemma hos klienten.

Vi erbjuder dig en trevlig arbetsgemenskap som stöder yrkesmässig utveckling i en trivsam arbetsmiljö, där våra boende står i centrum för all verksamhet. Arbetet är klientorienterat och grunden för den dagliga verksamheten är alltid de boendes aktuella behov. Utgångspunkten i vårt arbete är att skapa en meningsfull vardag både för boende och vårdare.

Arbetstiden är 38 h 15 min /vecka. Lönen fastställs enligt SH-avtal. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2361,81 €/månad.

Behörighetsvillkor är lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. Arbetserfarenhet inom branschen, kunskaper i båda inhemska språken samt körkort räknas som merit.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § samt 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. I social- och hälsovårdsuppgifter krävs det ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen Covid-19 eller att du laboratorieverifierat har haft sjukdomen Covid-19 högst sex månader tidigare.

Vi förutsätter förmåga att kunna arbeta som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt en ansvarsfull inställning till arbetet. Vi uppskattar att du har färdigheter att utveckla din yrkesskicklighet och enhetens verksamhet och att du framför allt har en vilja att skapa en meningsfull vardag för våra boende!

Den som valts ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 7.12.2022 kl. 12 via länken Sök nu! Vi intervjuar redan under ansökningstiden.

Tilläggsinformation ger Mia Myllys tfn 040 153 4854, mia.myllys@porvoo.fi.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsinformation ger Mia Myllys tfn 040 153 4854, mia.myllys@porvoo.fi.

Lär dig mer om oss

Kortvårdsenheten Wilhelmina, dagverksamhet

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Askolins väg 1 G, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat