Närvårdare (5) - Lohjan kaupunki

Närvårdare (5) - Lohjan kaupunki

Lojo stad söker till sektorn Välfärd, hemvårdens resurspersonal inom seniorservicen två (2) närvårdare och tre (3) närvårdare till hemvårdens resurspool för fast anställning.

Resurspersonen som arbetar inom hemvården vikarierar vid schemalagd frånvaro och det är fråga om en längre placering i områdena. Resurspoolens befattning är mer mobil och arbetsplatsen kan ändras dagligen. I arbetet kan ingå arbetsarrangemang med hjälp av hemvårdens verksamhetsstyrningssystem Hilkka. Arbetsarrangemangen gäller också veckosluten från hösten 2019.

Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i tvärprofessionella team.

Vi värdesätter kompetens i vårdarbete, ett utvecklingsinriktat arbetssätt och goda färdigheter till interaktion. Dessutom sätter vi värde på förmågan att arbeta vid flera olika enheter. Utöver formell behörighet förväntar vi oss erfarenhet av seniorarbete, flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Kunskaper i båda de inhemska språken räknas som merit, arbetet kräver körkort och möjlighet att använda egen bil. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira. Kompetensen i läkemedelsbehandling för den närvårdare som väljs till befattningen säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe (nätutbildning för läkemedelsbehandling).

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller annan lämplig utbildning i social- och hälsovård (lag 272/2005).

Lönen fastställs enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Befattningen kräver ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

områdesansvarig inom hemvården:
5.7.-16.7 Katariina Pelkonen tfn. 044 374 7643
17.7.-2.8. Sari Oksanen tfn. 050 561 3193
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 2.8.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-189-19.

Lojo stad, Välfärd, Serviceområdet för seniorer, Hemvård
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren