test

Närvårdare 75 %, Villa Göta & Åke, Närpes

Hakuaika päättyy  8.12.2022 15:00

Vi söker
en närvårdare i deltid (75 %) till Österbottens välfärdsområde med placering till en början på det effektiverade serviceboendet Villa Göta & Åke i Närpes.

Treskiftsarbete.

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare examen.
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

serviceenhetschef Carina Antfolk
tfn 040 674 6084
ann-carina.antfolk@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan