Skip to main content
test
Närvårdare (75 %), Villa Göta och Åke, Närpes - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en närvårdare i deltid till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid effektiverat serviceboende Villa Göta & Åke, Närpes.

Vi värdesätter kunskaper i och erfarenhet av demensvård. Arbetet är treskiftesarbete och arbetstiden är 28,69 timmar i veckan (75 %). Arbetet inleds snarast möjligt.


Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare examen.
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Serviceenhetschef Carina Antfolk
tel. 040 674 6084
Koordinerande serviceförman Riitta Palmberg
tel. 040 159 0505
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Närpes, 64200 Närpes
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat