Närvårdare, Åldersro servicecenter, Kristinestad

Hakuaika päättyy  19.7.2024 15:00

Vi söker en närvårdare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Åldersro servicecenter, Kristinestad.

Åldersro servicecenter är ett serviceboende med heldygnsomsorg.

Åldersro servicebostäder är en helhet på 24 platser i huvudbyggnaden.
För invånarna finns på varje avdelning ett dagrum och en för hela huset gemensam stor matsal samt bastuavdelning.

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller examen enligt Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016).
Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Yhteystiedot

Serviceenhetschef Juha-Matti Luoma, tel. 0401590504

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan