Närvårdare, äldreomsorgen - Kemiönsaaren kunta

Vi anställer

2 Närvårdare

Nuvarande placering inom äldreomsorgens effektiverade serviceboende Hannahemmet. Behörighetsvillkor: närvårdar- eller primärskötarexamen samt utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket, goda eller nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket.

Den som väljs ska inlämna ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Prövotiden är 4 mån. Arbetet börjar 26.10.2020 eller enligt överenskommelse.

Uppgifterna kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48§ i Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016).

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/social-_och_halsovard/aldreservice/serviceboende_aldringshem
https://www.kimitoon.fi/

Mer om arbetsgivaren

förman Carita Pomrén tfn 02 4260 650 för mera information.
Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi eller skickas till Kimitoöns kommun, äldreomsorgschefen, PB 11, 25701 Kimito senast 25.9.2020 kl. 12.00.

Omsorgsavdelningen
Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö

Kimitoön är en dynamisk, tvåspråkig skärgårdskommun i Egentliga Finland med 6 800 invånare. Vi vill tillsammans främja kommunens livskraft och våra invånares välfärd. En liten kommuns fördel är att servicen finns nära tillgänglig och att samarbetet mellan olika aktörer är smidigt. Vi erbjuder dig en möjlighet att jobba nära havet och den vackra naturen.

Kimitoöns kommun - Savuton työpaikka