Skip to main content
test

Närvårdare, äldreomsorgen Korpo

Att bo och jobba i en skärgårdsmiljö vid havet är en dröm för många. Den unika skärgårdsstaden Pargas med cirka 15 100 invånare omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och dess tusentals öar och holmar. Korpo ligger i den vackra åboländska skärgården där havet och naturen är starkt närvarande.

Vi söker nu närvårdare både till serviceboendet Regnbågen och till hemvården.
- Närvårdarens arbete på serviceboendet Regnbågen är mångsidig vård och omsorg.
- Närvårdarens arbete i hemvården är kundorienterad och rehabiliterande vård och omsorg som sker hemma hos kunden. På grund av arbetets natur bör sökanden till hemvården ha ett giltigt körkort.

Vi är en utvecklingsvänlig arbetsgemenskap och erbjuder dig ett jobb där du kan utvecklas yrkesmässigt och utnyttja dina kunskaper i mångsidiga arbetsuppgifter. Vårt arbetsklimat är öppet och uppmuntrande.

Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp. Vi uppskattar förmåga till självständigt arbete, flexibilitet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Vi fäster större vikt vid ditt intresse för tjänster för äldre än tidigare arbetserfarenhet i branschen. Vi skolar in dig i arbetet och därför kan du modigt söka jobbet även om du inte har erfarenhet av att jobba inom äldreomsorgen. Vid behov kan vi hjälpa till med att söka bostad.

Vi förutsätter att du har en närvårdarexamen eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Lönen bestäms enligt arbetskollektivavtalet.

Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Även kunskap om vård av minnessjuka räknas som en merit.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/regnbagen
https://www.pargas.fi/sv/hemvard

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Erja Rajakangas, tfn 040 485 0400.
Vi intervjuar och anställer vartefter ansökningar lämnas in, så lämna gärna in din ansökan snarast möjligt. Arbetet inleds gärna så fort som möjlig eller enlig överenskommelse.
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 464468. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi .
Ansökningstiden går ut 15.12.2022 kl. 12.00

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Äldreomsorg, Regnbågen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 100 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km.  Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).

Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.

Pargas stad betalar nu ett 200 €/mån rekryteringstillägg vid anställningar inom social- och hälsovården från 4.10-31.12.2022.

Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Tallbackavägen 26 D, 21710 Korppoo

Sinulle suositellut työpaikat