Skip to main content
test
Närvårdare, allmänmedicinska avdelningen 2, Vasa - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Vi söker
en närvårdare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid allmänmedicinska avdelningen 2 i Vasa.

Välkommen till vår utvecklingsvänliga arbetsgemenskap och som medlem i vårt multiprofessionella team. Vi implementerar en rehabiliterande idé i vårt arbete. Efter en kort tids rehabilitering och utvärdering återvänder patienten till sitt eget hem eller någon annan form av boende.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga. Du kommer att introduceras till ditt nya jobb.


Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare examen.
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Marjo Ketola
tel. 040 355 9677
Koordinerande avdelningsskötare
Ann-Sofi Vestman
tel. 044 727 1256
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat