Skip to main content
test
Närvårdare (avdelningen 5) - Lohjan kaupunki

Vi söker närvårdare för fast anställning till avdelningen 5.

Närvårdarens arbete omfattar bland annat att ge kunderna vård och omsorg enligt överenskomna riktlinjer, främja kundernas hälsa och funktionsförmåga, vägleda kunder och anhöriga samt medverka i enhetens utvecklingsarbete. Närvårdaren genomför säker läkemedelsbehandling enligt behandlingsplanen. Arbetet kräver förmåga till prövning och självständig bedömning av olika situationer samt beslutsfattande och handling enligt yrkesansvaret. Till närvårdarens arbete hör även studerandehandledning och inskolning av nya anställda.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller annan lämplig utbildning i social- och hälsovård (lag 272/2005). Därutöver förväntar vi oss att sökande har erfarenhet av seniorarbete samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetsgrepp i ett multiprofessionellt arbetslag. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira.

Lönen är 2241,85 €/mån, enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

VILL DU FÖRST BESÖKA OSS? Du är varmt välkommen. Du kan komma och titta in eller du kan också arbeta ett introduktionsskift. I så fall skickar du normalt in en ansökan till oss, men meddela då att du först vill komma och bekanta dig med oss. Du kan också ringa eller skicka e-post till Maarit och komma överens om ett besök/introduktionsskift innan du söker till oss.

Intervjuerna hålls vecka 35.

Mer information ges av:
avdelningsskötare Maarit Aartti tfn 044 374 2811 maarit.aartti@lohja.fi
överskötare Hannele Patjas tfn 044-3691121, hannele.patjas@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 26.8.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-314-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Rehabilitering och omsorg
Adress: Sjukhusvägen 8, 08200 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka Lohjan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat