Närvårdare (hemvård) - Lohjan kaupunki

Lojo stad söker till sektorn Välfärd, hemvårdens centraliserade tjänster inom seniorservicen fem (5) närvårdare till resurspersonalen och två (2) till resurspoolen. Alla befattningar är ordinarie.

Resurspersonen som arbetar inom hemvården vikarierar vid schemalagd frånvaro och det är fråga om en längre placering i områdena. Arbetet i resurspoolen är mobilt och arbetsplatsen kan ändras dagligen. I samband med intervjun kommer man att gå igenom vilken placering som är mer lämplig. Anställningen innebär arbete i två skift. Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i tvärprofessionella team.

Vi värdesätter kompetens i vårdarbete, ett utvecklingsinriktat arbetssätt och goda färdigheter till interaktion. Dessutom sätter vi värde på förmågan att arbeta vid flera olika enheter. Utöver formell behörighet förväntar vi oss erfarenhet av seniorarbete, flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Kunskaper i båda de inhemska språken räknas som merit, arbetet kräver körkort och möjlighet att använda egen bil. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira. Kompetensen i läkemedelsbehandling för den närvårdare som väljs till befattningen säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe (nätutbildning för läkemedelsbehandling).

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller annan lämplig utbildning i social- och hälsovård (lag 272/2005).

Grundlönen för resurspersonalen är 2185,10 €/mån. och för personalen i resurspoolen 2252,38 €/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningstiden fortsätts tills 30.10.2020.

Mer information gevs av:
Områdesansvarig inom hemvården Katariina Pelkonen (25.9.-9.10.20 och 19. - 30.10.20) tfn 044 374 7643
Områdesansvarig inom hemvården Teija Wägg (12.-16.10.20) tfn 044 767 4884
Anträffbar mån - fre kl. 8-15.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 30.10.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-281-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Stöd för hemmaboende
Adress: Ojamogatan 34, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka