test
Närvårdare (hemvård) - Lohjan kaupunki

Vi söker till hemvården närvårdare (3) för fast anställning samt för visstidsanställning 30.12.2021-9.11.2022 och 1.12.2021-22.3.2023.

Vi söker energiska och pålitliga närvårdare som kan arbeta självständigt och klientorienterat med stort hjärta.

Som närvårdare arbetar du i hemvårdens klientarbete som expert i basvård och ansvarar som ansvarig vårdare för service- och vårdplanen för dina klienter. Målet i hemvården är en smidigare vardag och ett lyckligare liv i klientens eget hem.

Ditt arbete i hemvården är mångsidigt och möjliggör en bred användning av dina yrkeskunskaper samt ett självständigt arbetssätt. Vi önskar av dig kompetens i vårdarbete bland klienter inom hemvården samt ett klientorienterat och rehabiliterande arbetssätt. Du är en självstyrd medarbetare och en bra team- och samarbetare.

Vår personal inom hemvården är kunnig samt intresserad av kundarbete och utveckling av det. Personalen skolar in dig i arbetet. I ditt arbete får du stöd av din chef och ditt team. I ditt arbete har du också en möjlighet att delta i olika utbildningar. Vi använder i stor utsträckning moderna tekniklösningar inom hemvården, till exempel verksamhetsstyrningssystemet Hilkka.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller annan lämplig utbildning inom social- och hälsovården (lag 272/2005).

Ett körkort (manuell växellåda) är nödvändigt i det mobila arbetet inom hemvården. Anställningen innebär arbete i två skift. Nattvården utgör en egen verksamhet.

Grundlön är 2241,85 €/mån., enligt SH-avtalet. I en ordinarie befattning iakttas en prövotid på sex (6) månader och i en visstidsbefattning tillämpas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningstiden fortsätts tills 10.12.2021.

Mer information ges av (vardagar kl 8:00 - 15:00):
Pirjo Leinonen tfn 050 357 7890, pirjo.leinonen@lohja.fi
Päivi Degerholm, tfn 050 357 4534, paivi.degerholm@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 10.12.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-365-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Hemvård
Adress: Ojamogatan 34, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat