Närvårdare (hemvård) - Lohjan kaupunki

Vi söker en närvårdare för fast anställning till Lojo stads hemvård.
Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i tvärprofessionella hemvårdsteam inom hela Lojo.

Hemvården är i regel för äldre, handikappade och långtidssjuka personer avsedd vård, omsorg och sjukvård som sker i hemmet. Verksamhetsprincipen för hemvården är att erbjuda hemvårdsklienter god, säker och behovsenlig omsorg. Vi samarbetar med närstående till klienter samt med samarbetspartner som medverkar i deras omsorg. Vår personal inom hemvården är kunnig samt intresserad av kundarbete och utveckling av det. Personalen skolar in dig i arbetet.

Inom hemvården sker arbetet i två skift. Arbetstidsformen inom hemvården är periodarbetstid. Nattvården utgör en egen verksamhet.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller annan lämplig utbildning inom social- och hälsovården (lag 272/2005).

Vi värdesätter kompetens i vårdarbete, ett utvecklingsinriktat arbetssätt, erfarenhet av hemvård och goda färdigheter till interaktion, vilket arbetet inom teamet kräver. Utöver formell behörighet förväntar vi oss flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Kunskaper i båda de inhemska språken är meriterande. Arbetet förutsätter körkort och möjlighet att använda egen bil. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira. Kompetensen i läkemedelsbehandling för den närvårdare som väljs till befattningen säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe (nätutbildning för läkemedelsbehandling).

Lönen är 2185,10 €/mån, enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls vecka 17 kl. 9-14.

Ansökningstiden fortsätts tills 21.4.2021

Mer information ger (vardagar kl. 08:00-15:00):
områdesansvarig inom hemvården Pirjo Leinonen tfn 050 357 7890, pirjo.leinonen@lohja.fi
områdesansvarig inom hemvården Jutta Tiesmäki tfn 050561 3191

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 21.4.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-59-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Hemvård
Adress: Ojamogatan 34, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat